KẾ HOẠCH HỌC TRỰC TUYẾN

Thứ năm - 20/05/2021 22:42
Căn cứ vào Hướng dẫn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 – 2020;
Căn cứ vào Công văn 841/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc tiếp tục hoàn thành chương trình học kỳ II và tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh khối 12 năm học 2020-2021;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn trong giai đoạn nghỉ học để phòng chống dịch Covid -19 hiện đang khá phức tạp, Trường THPT Đức Trọng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet như sau:
KẾ HOẠCH HỌC TRỰC TUYẾN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Trang bị, củng cố kiến thức cho học sinh. Rèn luyện phương pháp làm bài thi cho học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm học 2020-2021.
- Tạo điều kiện, động lực cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Yêu cầu
- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn như: Zoom Meeting, Google Metting, Google Classroom, MS Teams.
- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường hỗ trợ việc học tập tại các phòng học của nhà trường có máy tính hoặc được kết nối wifi miễn phí.
- Đối với Cha mẹ HS: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC
1. Đối tượng: Toàn thể HS trường THPT Đức Trọng năm học 2020 – 2021.
2. Nội dung
  Thanh toán chương trình cho cả 3 khối 10, 11, 12, đảm bảo hoàn thành đủ 35 tuần theo Thời khóa biểu hiện hành.
  Tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 chuẩn bị thi Tốt nghiệp THPT theo kế hoạch: Từ ngày 30/05/2021 đến hết ngày 27/06/2021 (04 tuần): Các môn Toán, Anh, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học (06 tiết/tuần), môn Lịch sử, Địa lý (4 tiết/tuần) theo thời khóa biểu mới.
III. HÌNH THỨC DẠY HỌC
- Giáo viên lựa chọn 1 trong các ứng dụng dạy học trực tuyến như Zoom Meetting, Google Metting, Google meet, Google Classroom, Zalo,… để trực tiếp hướng dẫn cho học sinh phần học lý thuyết của các lớp giáo viên được phân công phụ trách bộ môn theo thời khóa biểu do nhà trường ban hành. Sau khi tạo và tổ chức các lớp học xong, giáo viên bộ môn có trách nhiệm thông báo địa chỉ lớp học và mật khẩu tham gia lớp học (nếu có) cho học sinh hoặc nhờ giáo viên chủ nhiệm thông báo; đồng thời thông báo địa chỉ lớp học cho Ban Giám hiệu tại địa chỉ:
 https://drive.google.com/file/d/1raXJtaeTs4k1cLLQ5EPj4Nnl8kz4Lgtc/view?usp=sharing 
- Học sinh làm bài tập, bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên và tham khảo thêm các địa chỉ bài học tin cậy do giáo viên giới thiệu.
- Với các môn chưa hoàn thành chương trình, đề nghị giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh qua các ứng dụng dạy học trực tuyến vào thời gian thích hợp dựa trên thời gian trống trong thời khóa biểu chung của nhà trường.
- Gửi tài liệu lý thuyết và giao bài tập cho học sinh, nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh qua hệ thống Google Classroom.
- Học sinh làm bài tập, bài kiểm tra theo hướng dẫn của giáo viên.
- Khuyến khích việc học nhóm có sự hỗ trợ của giáo viên bởi đây là cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả học tập online trong mùa dịch. Từng thành viên nhóm học tập cần phải đọc tài liệu, yêu cầu ôn tập của giáo viên trước khi nhóm học chung. Các nhóm phải đặt lịch học và thực hiện nghiêm túc. Thời gian học mỗi tiết không nên quá 40 phút. Từng nhóm phải có chương trình, nội dung cho buổi họp nhóm và các thành viên buộc phải chuẩn bị kĩ. Bất kỳ thành viên nào không chuẩn bị bài và không tham gia sẽ bị yêu cầu rời khỏi nhóm.
Các thành viên phải có khả năng hỏi lẫn nhau các câu hỏi và giải thích mọi thứ cho nhau. Chỉ học với bạn bè thì học sinh mới có thể chia sẻ tài liệu và trao đổi thông tin. Đó là cách để có được việc học sâu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
- Tổ chức, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến.
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, xếp thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.
- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên giáo viên tích cực xây dựng hệ thống bài học, hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá và thực hiện giờ dạy theo thời khóa biểu đầy đủ và hiệu quả.
2. Đối với tổ/ nhóm chuyên môn
- Xây dựng Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ/nhóm chuyên môn.
- Triển khai thực hiện tốt công tác dạy học trực tuyến, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm dạy học trực tuyến cho các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn.
- Xây dựng các bài giảng điện tử, video và hệ thống bài tập, câu hỏi kiểm tra phục vụ cho các kỳ kiểm tra theo lịch của nhà trường.
          - Gửi Kế hoạch dạy học trực tuyến cho Nhà trường phê duyệt.
- Sau khi thực hiện cần có sơ kết, đánh giá và đưa ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện của tổ cho thời gian tời.
3. Đối với giáo viên bộ môn
 - Thống nhất với học sinh:
+ Về thời khóa biểu học online (tuần 34, 35 vẫn theo thời khóa biểu hiện nay).
+Sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến nào giữa thầy và trò (Zoom Meetting, Google Metting, Google meet, Google Classroom, Zalo,…), phương tiện sử dụng của học sinh (laptop, PC có micro, webcam, điện thoại thông minh, …).
+ Nội dung dạy học trực tuyến bao gồm phần thanh toán cho xong chương trình, phần ôn tập và luyện thi từng giai đoạn.
+ Các thức liên lạc với giáo viên bộ môn.
+ Xử lý tình huống nảy sinh trong quá trình dạy học (như việc kết nối bị gián đoạn, các vấn đề thắc mắc của học sinh cần giải đáp, cách tổ chức học theo nhóm nhỏ có sự hỗ trợ của giáo viên, …)
Cần giao bài tập hoặc chủ đề ôn tập từng giai đoạn cụ thể, Dạy học nghiêm túc đúng TKB, đảm bảo hiệu quả nội dung bài dạy, đúng nội dung chương trình và báo cáo số lượng, ý thức học của học sinh sau mỗi buổi học về BGH.
- Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách: thực hiện việc điểm danh học sinh lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.
Thông tin cho giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo Nhà trường tình hình giảng dạy, những vướng mắc cần chỉ đạo hướng giải quyết.
4. Đối với giáo viên chủ nhiệm
- Giúp Ban Giám hiệu theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, động viên, nhắc nhở học sinh tham gia học tập đầy đủ, hiệu quả.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn trong công tác liên lạc với học sinh và quản lý lớp học.
- Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập đạt hiệu quả cao nhất.
5. Đối với tổ kỹ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến (Nhóm Tin học)
- Có trách nhiệm hướng dẫn cho toàn thể GV việc sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến:, Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams. (có trong gói office 365), Google Metting, Google Classroom, Google Hangouts,…
- Hỗ trợ cho GV trong quá trình thực hiện.
Chi tiết văn bản xin xem file đính kèm dưới đây hoặc tải về
TẠI ĐÂY.
https://drive.google.com/file/d/1TfmVwTaXWCUS8cJBLh0e5THGQOoIn7KU/view?usp=sharing

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Công văn số 1470/CV-SGDĐT

Công văn số 1470/CV-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở GDĐT Lâm Đồng

Thời gian đăng: 01/09/2021

lượt xem: 102 | lượt tải:32

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2030/QĐ-UNND

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2030/QĐ-UNND NGÀY 03/8/2021 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Thời gian đăng: 01/09/2021

lượt xem: 92 | lượt tải:0

Kế hoạch số 229/KH-ĐTr

Kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn tài sản và phòng chống dịch bệnh Covid-19 dịp lễ Quốc khánh 02/9/2021

Thời gian đăng: 01/09/2021

lượt xem: 101 | lượt tải:39

252/QĐ-ĐTr

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Thời gian đăng: 20/06/2021

lượt xem: 180 | lượt tải:0

QĐ SỐ 50/QĐ-ĐTr

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

Thời gian đăng: 23/03/2021

lượt xem: 243 | lượt tải:106
Tiện ích giáo viên
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học trực tuyến
Thư viện Violet
Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng
VNPT Shool
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay10,451
  • Tháng hiện tại128,786
  • Tổng lượt truy cập3,288,502
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi