Get Adobe Flash player
Thứ tư, 07 Tháng 11 2018 13:32

Về việc triển khai thực hiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Kính gửi: 
                 - Các Phòng, ban Sở GDĐT;
                  - Các đơn vị trực thuộc Sở.
   Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các văn bản hướng dẫn hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (tại file đính kèm)
 Lưu ý về việc xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích: 
  - Công văn số 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017 của Sở Nội vụ sẽ thay thế Công văn số 683/SNV-ĐTQLCBCCVC ngày 25/7/2014 của Sở Nội vụ (kèm theo).
  - Các đơn vị bám sát vào hướng dẫn tại Công văn 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017 của Sở Nội vụ  và Công văn số 2083/SGDĐT-TCCB ngày 25/10/2017  của Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.
  - Về thời gian, hồ sơ và biểu mẫu các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2083/SGDĐT-TCCB ngày 25/10/2017. (Biểu mẫu tổng hợp đính kèm tại Email này).
Xem chi tiết các công văn nhấn vào tệp đính kèm: CV_NangLuong
Đọc 280 thời gian

vé máy bay Báo Dân Trí


integram
pictaram
holanime
무비왕
سکسیه
muvamoore
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led