Get Adobe Flash player
Thứ tư, 21 Tháng 3 2018 08:46

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (THCS, THPT) từ hạng II lên hạng I.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, các phòng ban sở, các phòng GDĐT

Kính gửi các đơn vị Công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018 và Kế hoạch số 89/KH-BGDĐT ngày 06/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (THCS, THPT) từ hạng II lên hạng I. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai các văn bản này đến tất cả giáo viên trong đơn vị biết. Các CBQL, giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện, các đơn vị lập hồ sơ theo đường công văn về Sở và file mẫu 4a, 4b về email phòng TCCB để Sở tổng hợp, đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/4/2018. CÓ BIỂU MẪU KÈM THEO

CV so 829 va KH 89

Cac phu luc kem CV

Đọc 578 thời gian

vé máy bay Báo Dân Trí


integram
pictaram
holanime
무비왕
سکسیه
muvamoore
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led