Get Adobe Flash player
Thứ tư, 14 Tháng 12 2016 21:27

Chuyên đề tháng 12 :"CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 22 /12"

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 22 /12

          Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt Nam, cả cuộc đời chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Bác Hồ đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng  đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới. Những giá trị tư tưởng, văn hóa, nhân văn, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc, của văn minh nhân loại, đang soi sáng, dẫn dắt đất nước ta trên con đường phát triển không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai...

Xem chi tiết nhấn vào tệp đính kèm: chuyende12

Đọc 351 thời gian

vé máy bay Báo Dân Trí